Loading...

HYRESGÄSTER

hg_smaa

SMÅA

Sammanfattning:

SMÅA är en arbetslöshetskassa för småföretagare med verksamt i Sverige och deras familjemedlemmar, som arbetar i små- och medelstora företag och som vill försäkra sig mot inkomstbortfall vid arbetslöshet.

Hemsida:

www.smakassa.se

logo_smaa_2

SMÅA:s verksamhet regleras huvudsakligen av lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arbetslöshetskassor. SMÅA:s verksamhetsidé är: ”Som en kompetent och engagerad specialist är SMÅA Sveriges bästa a-kassa för företagare”

SMÅA:s erfarenhet är att man som företagare och entreprenör inte alls vill tänka i de banorna att man skulle bli arbetslös. Speciellt som nystartad företagare är man full av entusiasm och man brinner för just sin affärsidé. Att då prata eller tänka a-kassa ter sig inte naturligt.

På SMÅA vill man dock vända på begreppen något: En a-kassa är en försäkring som alla andra, om det värsta inträffar. Man försäkrar sitt företag, sin lokal, sina inventarier. Men hur försäkrar man sig själv så att man har ett skydd om man som småföretagare skulle bli arbetslös? Det är här SMÅA kommer in. Trygg i vetskapen att man har en försäkring i ryggen kan man sedan ägna sig åt det som man är bäst på: företagande!

SMÅA är mycket engagerade och försöker påverka lagstiftare på olika sätt. Man påverkar och redogör för sina synpunkter genom att bland annat skicka skrivelser och yttranden till regering, riksdag, IAF och även direkt till de olika riksdagspartierna. Man anordnar seminarier för politiker och bjuder in dem till den årliga föreningsstämman. Man besöker och håller fördrag både för dels politiker men även intresseorganisationer. Vissa år deltar SMÅA också under politikerveckan i Almedalen.

SMÅA:s viktigaste verktyg för att kunna vara med och påverka är sin kunskap kring arbetslöshetsförsäkringen och då framförallt vad gäller företagarfrågor. Man är egen remissinstans och det är just genom remisser man har störst möjlighet att påverka.


FLER HYRESGÄSTER

logo_smaa_2
logo_nf2
logo_kfo_2
logo_statist_2
logo_sensus_2
logo_kyrkan_2
logo_jag_2
logo_polis_2