Loading...

HYRESGÄSTER

hg_sensus

SENSUS

Sammanfattning:

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av kurser och utbildningar över hela landet. Dessutom erbjuder vi över 30000 kulturprogram varje år.

Man är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.

Hemsida:

www.sensus.se

logo_sensus_2

Sensus har verksamhet över hela landet och den spänner över många områden från dans, teater och musik till samtalsgrupper, ledarutveckling och yrkesutbildningar. Sensus kontaktas både av enskilda personer som är intresserade av att göra något tillsammans med andra och av organisationer som vill starta en verksamhet ihop med företaget.

Sensus idé är att ge möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser. Man erbjuder den nyskapande mötesplatsen, där människor stärker sin kompetens, vågar överskrida sina gränser och flyttar perspektiven in i framtiden.

Sensus vision är att varje människa uppfattar sig som lärande och skapande med ansvar och kraft att påverka sin livsmiljö. Det lokala och globala samhället präglas av tillit eftersom varje människas kapacitet tas tillvara. Organisationer och arbetsplatser utvecklas med engagerad och kompetent medlemskraft och medarbetarkraft.

Sensus ger människor möjlighet att växa. Nya kunskaper och färdigheter behövs för att klara nya utmaningar i livet. För att kunna påverka framtiden behövs ökade insikter – om sig själv och om samhällets normer och strukturer. Varje människa ska ha möjlighet till livskraft och livsmakt.

Sensus pedagogik har gedigen grund i folkbildningen. Den har utformats under decennier genom att man har mött människors behov. I nära samspel med organisationer och företag har man utvecklat idéer, metoder och utbildningar. Sensus ligger i framkant med metoder som bygger på människans lust att uppleva, lära, skapa och utvecklas


FLER HYRESGÄSTER

logo_smaa_2
logo_nf2
logo_kfo_2
logo_statist_2
logo_sensus_2
logo_kyrkan_2
logo_jag_2
logo_polis_2