Loading...

HYRESGÄSTER

hg_polis

SVENSKA POLISFÖRBUNDET

Sammanfattning:

Polisförbundet är ett fackförbund som organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige. Man har cirka 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna. Dessutom har pensionerade poliser möjlighet att vara medlemmar i Polisförbundet.

Hemsida:

www.polisforbundet.se

logo_polis_2

Cirka 1 300 förtroendevalda och 25 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar, administration, förvaltning, information samt opinionsbildning och påverkan av beslutsfattare på olika nivåer.

Polisförbundet ingår i TCO, vilket är en sammanslutning av landets fackliga tjänstemannaorganisationer och har till uppgift att tillvarata tjänstemannagruppernas gemensamma ekonomiska och sociala intressen.

Polisförbundet arbetar med en mängd sakfrågor. Den politiska inriktningen för frågorna finns bland annat beskriven i ett antal program och planer framtagna av Polisförbundet. I mål och inriktningsdokumentet för 2012-2014 ligger fokus bland annat på en sammanhållen svensk polis.

Verksamhetsåren 2013-2014 kommer att innebära ett betydande omställnings- och förändringsarbete inom polisen. Förbundet ska identifiera problemställningar och möjligheter i det kommande omställnings- och förändringsarbetet för att skapa rätt förutsättningar för våra medlemmar.

Förbundet har också till uppgift att opinionsbilda och se till att polisfrågorna finns med på alla riksdagspartiers agenda. Utvecklingen av polisrollen ska leda till högre status bland annat genom en reformerad polisutbildning, en god yrkesetik och en legitimering.

I över 100 år har Polisförbundet jobbat för att skapa goda villkor för Sveriges poliser. Man har kommit långt jämfört med starten 1903 men man slår oss inte till ro med det. Nya förutsättningar kräver nya grepp. Kampen för polisernas villkor kommer aldrig att upphöra.

I slutet av 1800-talet etablerade sig många nya folkrörelser. Strejker bland arbetare var vanligt och polisen fick bevaka dessa oroligheter. Arbetarnas nya fackföreningar krävde bl.a. 40 timmars arbetsvecka, vilket lät som en utopi för en konstapel med tolvtimmars pass, obetald övertid och annat som gjorde att arbetsveckorna låg på närmare 80 timmar. De som försökte organisera poliser blev obönhörligt avskedade.

1901 bildades dock en kamratförening i Göteborg och 1903 skrev överståthållaren (landshövdingen) i Stockholm att konstaplarna nog var så skickliga att de kunde hantera en egen förening. Senare samma år tog Göteborgskollegorna initiativet till att bilda Svenska Polisförbundet. Polisförbundet har sina lokaler i Copper Building.


FLER HYRESGÄSTER

logo_smaa_2
logo_nf2
logo_kfo_2
logo_statist_2
logo_sensus_2
logo_kyrkan_2
logo_jag_2
logo_polis_2