Loading...

HYRESGÄSTER

hg_kyrkan

SVENSKA KYRKAN

Sammanfattning:

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. Drygt hundratusen människor sjunger i någon av Svenska kyrkans körer och ännu fler deltar i barn- och ungdomsverksamheten.

Hemsida:

www.svenskakyrkan.se

logo_kyrkan_2

Många är också aktiva i olika sorters studiecirklar, besöksgrupper, syföreningar och internationella grupper. Andra kommer i kontakt med Svenska kyrkan genom dop, konfirmation, vigsel eller begravning. Många söker sig till kyrkan för en stunds stillhet och eftertanke.

I Svenska kyrkans församlingar finns anställd personal som arbetar som kyrkomusiker, diakon, präst, församlingspedagog, vaktmästare, informatör, kamrer och mycket mer. Där finns även många frivilliga som arbetar som ledare, i synnerhet inom barn- och ungdomsarbetet, konfirmandverksamheten och det diakonala arbetet.

Nära 66 procent av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan. Som medlem i Svenska kyrkan kan man gifta dig och bli begravd i kyrkan. Man bidrar också bland annat till verksamhet för barn och unga, körer, familjerådgvning och jourhavande präst och man är med och stöttar samhällets mest utsatta. Som medlem bidrar man dessutom till att kyrkobyggnaderna bevaras och kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer.

Varje år finns många av kyrkans över 6,4 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling.

Stockholms stift bildades den 11 mars 1942 och den 29 november samma år vigdes Manfred Björkquist till stiftets förste biskop. Det är det yngsta av Svenska kyrkans tretton stift. Geografiskt är stiftet något mindre än Stockholms län och har sina gränser i Össeby i norr, Botkyrka i söder och Adelsö-Munsö i väster. Det är det befolkningsmässigt största av stiften i Sverige.

Stiftets uppgift att är att främja församlingarnas verksamhet på olika sätt, att förvalta stiftets egendomar (de så kallade prästlönetillgångarna) samt att utöva tillsyn över att evangelium förkunnas rent och klart i stiftets församlingar.

Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. I tillsynsdelen har biskopen domkapitlet till sin hjälp. Förvaltningen av stiftets tillgångar sker i egendomsnämnden. Grunden i stiftets organisation är församlingarna. I Stockholms stift finns idag 61 församlingar. Flera församlingar kan tillsammans bilda ett pastorat. Församlingar och pastorat är i sin tur organiserade i 13 kontrakt.

Storkyrkan i Gamla stan är stiftets domkyrka. Det första skriftliga dokumentet som bevisar att Storkyrkan fanns är daterat 1279. Från detta år räknas kyrkans ålder. Stiftskansliet ligger i Copper Building på Klara Södra kyrkogata 1.


FLER HYRESGÄSTER

logo_smaa_2
logo_nf2
logo_kfo_2
logo_statist_2
logo_sensus_2
logo_kyrkan_2
logo_jag_2
logo_polis_2