Loading...

HYRESGÄSTER

hg_kfo

KFO

Sammanfattning:

KFO är arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer. KFOs medlemmar är både små och stora verksamheter inom många olika branscher, till exempel personlig assistans, handel, förskola, skola och tjänsteföretag.

Hemsida:

www.kfo.se

logo_kfo_2

Den gemensamma nämnaren för medlemmarna är viljan att svara upp mot ett behov och viljan att göra skillnad. Inflytande och demokrati är viktiga ledord, liksom att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer medlemmar, kunder och brukare till godo.

KFO förhandlar fram kollektivavtal för ett trettiotal olika branscher. Man har nästan 4000 medlemsföretag som tillsammans har cirka 98 000 anställda. Det gör KFO till Sveriges största fristående arbetsgivarförening.

Arbetsgivarföreningen KFO arbetar med samhälls- och näringspolitisk påverkan. Detta för att förbättra villkoren och öka förståelsen för företagande i allmänhet och värderingsstyrt företagande i synnerhet. KFO verkar också för att förbättra villkoren för civilsamhällets organisationer som centrala delar av demokratin. KFO ser helt enkelt till att skapa bättre förutsättningar för medlemmarnas verksamheter.

Man övervakar debatten i samhället och driver konkreta sakfrågor gentemot lagstiftare och beslutsfattare. KFOs medlemmar får på så sätt hjälp att gemensamt driva frågor som är svåra att driva som enskild verksamhet. Som den största fristående arbetsgivarorganisationen får man möjlighet att bevaka olika frågor som berör medlemmarnas vardag.

Representanter från KFO är med i ett antal kommittéer, politiska utredningar, nämnder och forum där man själva eller tillsammans med andra aktörer driver viktiga frågor framåt. Det kan röra sig om förutsättningar för fristående skolor och förskolor eller personlig assistans, möjligheterna att bedriva vård och omsorg i konkurrens med bland annat offentlig sektor, arbetsmiljö i stort och smått eller om ekonomiska villkor för ideella organisationer.


FLER HYRESGÄSTER

logo_smaa_2
logo_nf2
logo_kfo_2
logo_statist_2
logo_sensus_2
logo_kyrkan_2
logo_jag_2
logo_polis_2