Loading...

HYRESGÄSTER

hg_jag

JAG

Sammanfattning:

JAG är både en ideell förening och ett assistanskooperativ som jobbar med politisk påverkan för att i första hand försvara assistansreformen och rätten till assistans för de som har de största funktionsnedsättningarna. Föreningen JAG har medlemmar i hela Sverige.

Hemsida:

www.jag.se

logo_jag_2

JAGs assistanskooperativ, Brukarkooperativet JAG, drivs utan vinstintresse och styrs av sina medlemmar som är ca 430 assistansanvändare i hela Sverige. JAG är Sveriges största privata anordnare av personlig assistans som inte är riskkapitalägd.

JAGs kansli ligger i Copper Building där man också har utbildningslokaler för medlemmar, assistenter och servicegaranter och en daglig verksamhet för 14 medlemmar i JAG.

Föreningen har valt namnet JAG, efter begynnelsebokstaven i orden jämlikhet, assistans och gemenskap. Men JAG står för mer än så. Det står för att varje medlem har rätt att vara huvudperson i sitt liv. Det står för en vilja att göra egna val i livet och ta plats i samhället på lika villkor som andra, ända från dagis och skola till vuxenliv.

JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans.

Föreningens mål är:
– Bästa möjliga personliga assistans i livets alla situationer med respekt för människovärde och integritet.

– Att medlemmarna ska kunna leva i gemenskap med sin familj och leva som andra i samhället på sina villkor och få stimulerande upplevelser och erfarenheter på ett tryggt sätt.

– Att den fysiska och psykiska hälsan främjas på alla sätt och att övriga intressen tillvaratas

Föreningen JAGs medlemmar kan välja Brukarkooperativet JAG som anordnare av sin personliga assistans. Brukarkooperativet JAG är ett assistanskooperativ och en ideell förening utan vinstintresse.

Den kooperativa verksamhetsformen innebär solidaritet mellan medlemmarna. Brukarkooperativet JAG har samma målsättning som Föreningen JAG – att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans.


FLER HYRESGÄSTER

logo_smaa_2
logo_nf2
logo_kfo_2
logo_statist_2
logo_sensus_2
logo_kyrkan_2
logo_jag_2
logo_polis_2